Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma DEK Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne Sp. z o.o. w Kielcach z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 9, 25-663 Kielce NIP: 6570308169, REGON: 290517416; KRS: 0000024708,
 2. Proszę kontaktować się w sprawie Pana / Pani danych osobowych z:
  Aneta Śliwińska tel.509 104 999 e-mail: salon@dek.pl
  Marzanna Zawadzka tel.501 290 944 e-mail: salon@dek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zapytania, umowy, reklamacji, innego żądania wystosowanego przez formularz kontaktowy, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne będzie przetwarzanie Pana/Pani danych w celu marketingu bezpośredniego, chyba że odrębna zgoda zostanie wyrażona.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zapytania, umowy, reklamacji, innego żądania wystosowanego przez formularz kontaktowy, oraz do końca okresu wynikającego z okresu przedawnienia dochodzenia roszczeń, nie dłużej jednak niż wymagają tego przepisy prawa podatkowego.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania od Administratora uzyskania dostępu do danych osobowych,
  b) do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że zaistnieją ważne, prawie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  e) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dobrowolnie i zgodnie z prawem, przed jej cofnięciem.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie pracownikom lub współpracownikom, zleceniobiorcom Administratora tylko w celu umożliwienia realizacji umowy łączącej Pana/Panią z Administratorem. Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i realizacją zapytania, umowy, reklamacji, innego żądania wystosowanego przez formularz kontaktowy.
 8. Informuję, iż Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane i nie podlegają żadnym decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany.
 9. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są zgodne z prawdą
 10. Oświadczam, że zgoda jest wyrażona dobrowolnie w celu realizacji zapytania, umowy, reklamacji, innego żądania wystosowanego przez formularz kontaktowy.

Zapisz się do newslettera

Formularz kontaktowy

Projekt i realizacja:
Strony internetowe NET-atak.pl

Licznik odwiedzin: 2126257

Wszelkie prawa zastrzeżone dla DEK Meble

Biuro Obsługi Klienta

e-mail: salon.a@dek.pl

tel. 41 345 01 72
41 345 38 46

Biuro Obsługi Klienta

e-mail: salon.a@dek.pl

tel. 41 345 01 72
41 345 38 46

Projekt i realizacja:
Strony internetowe NET-atak.pl

Licznik odwiedzin: 2126257

Wszelkie prawa zastrzeżone dla DEK Meble