Dotacje

 

 

 Spółka DEK Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020.

Tytuł projektu:  Dotacja na kapitał obrotowy  dla DEK Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Produkcyjne Sp. z o.o. w ramach działania 1.5 dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies Policy.

ok